21 نکته در طراحی بنر در تبلیغات اینترنتی

21 نکته در طراحی بنر در تبلیغات اینترنتی

با تبلیغات بنری در فضای اینترنت شما می‌توانید به دو هدف مهم نایل گردید: افزایش فروش و آگاهی در مورد برندتان در این نوع تبلیغات ، طراحی بنر جزء مهمترین بخش‌ها است، فرایند تولید یک بنر خوب از طراحی هنرمندانه یک پیام آغاز می‌گردد، این طراحی می‌تواند پیام را به شکل قوی‌تری نمایش دهد. در این کتاب به 3×7 نکته مهم در مورد طراحی بنر اشاره خواهیم کرد.