21 نکته در ایمیل مارکتینگ

21 نکته در ایمیل مارکتینگ

تحقیقات نشان می دهد پس از بهینه سازی برای موتورهای جستجو ایمیل مارکتینگ دومین ابزار موثر و ماندگار در فروش کسب و کارها می باشد. استفاده درست از این ابزار می توان فروش شما را به طرز چشم گیری افزایش دهد. در این کتاب به 3×7 نکته مهم در ایمیل مارکتینگ اشاره خواهیم کرد.